Fotoboek

 

Start Personalia Expositie bij Domani Polderland Tekens in de tijd ReliŽfs Kaiopů serie Contrasten Fotoboek Video

 

                                                          

          

 

         gebonden, 17 foto's van eigen werk, 24 pagina's, 18 x 18 cm
        met een voorwoord van Piet Augustijn, conservator moderne kunst
        Gorcums Museum 
        in eigen beheer, incl. verzendkosten: Ä 25.00  
        te bestellen: zie adres op pagina Personalia

           tekst voorwoord:

           In het werk van Ina Schuitemaker staat het lijnenspel van het Hollandse polderland
         centraal. Zij zoekt niet zozeer naar de verbeelding van het landschap als zodanig
         maar naar de essentie, die ze sterk gestileerd op kleine doeken neerzet.

         De lijnen worden in de nog natte bovenlaag van de verf gekrast. Dit geeft een wat
         onregelmatig aanzien en sluit mooi aan bij de aard van haar onderwerpen.

         Ina begon pas op latere leeftijd aan een ontwikkeling op beeldend gebied. Ze kreeg
         een aantal jaren les van de Gorcumse kunstenaar Arie Brinkman en volgde de avond-
         opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam waar zij in 1996 af-
         studeerde.

         tekst inleiding expositie in Studio 11 te Zaandijk door Oene Moedt, kunsthistoricus
 

           Wij mensen kijken naar alles, maar zien heel weinig. Onze waarneming is oppervlakkig, versplinterd.
            soms uitgespr
oken slordig. Wat we nodig hebben om beter te kijken is sturing, richting en structuur.
            Vaak helpt een mooie herinnering. Overigens, niet alleen bij mensen, ook bij dieren. Ooit vond onze
            hond een weggegooide kroket, zomaar in een bushokje. Maanden lang ging hij er tijdens het uitlaten
            nog even langs. Om te kijken. Zelf zag ik vorig jaar een roerdomp vlakbij de weg open en bloot in een
            weilandje. Hij stond in zijn bekende paalstand, een bijna aandoenlijke poging om onzichtbaar te wor-
            den die hem in het open terrein extra opvallend maakte. Als ik er nu langs kom kijk ik onwillekeurig
            even naar deze plek die alleen voor mij zo'n bijzondere betekenis heeft gekregen. Je weet immers
            maar nooit.

           In de kunst werkt dat ongeveer ook zo. Neem Vincent van Gogh. In een brief aan zijn broer Theo
            schrijft hij dat al zijn werk een beetje gebaseerd is op de Japonaiserie, de Japanse prentkunst die
            hij enorm bewonderde en waarvan hij een grote collectie bezat. Omdat het land waar deze werken
            vandaan komen onbereikbaar voor hem was, zocht hij Japan in het zuiden van Frankrijk. En daar,
            op een kale, onaantrekkelijke, met stenen bezaaide vlakte, La Crau in de buurt van Arles, herkende
            hij wat hem zo boeide in de houtsneden van Hiroshige: "het onmetelijke,...het oneindige...".Op een
            paar prachtige tekeningen legde hij het vast. Kijken wordt gestuurd: door herinneringen, verlan
gens
            door kennis en door kunst.


      
     Met deze constatering zijn we aanbeland bij het werk van Ina Schuitemaker. Zij is afkomstig uit de
            Zaanstreek, waar zij haar jeugd doorbracht en uiteindelijk terechtgekomen in Gorcum. Daar bestaat
            een artistieke
school, de Gorcumse School met bekende namen als Jan van Munster, Ad Dekkers
            en Peter Struyken, die allen werken in een abstract-geometrische stijl, waarvan Piet Mondriaan ťťn
            van de grondleggers was. Uit Ina's werk spreekt een duidelijke affiniteit met deze kunststroming.
            Niet toevallig heeft ze les genomen bij Arie Brinkman, een prominente vertegenwoordiger van de
            Gorcumse School. Het blijkt ook uit haar bewondering voor kunstenaars als Jan Schoonhoven en
            Jan Dibbets. We zien het in haar eigen werk, in de reliŽfs en in de zes varianten op een motief uit de
            lichaamsbeschildering van Kaiopů-indianen.  Maar ook komt haar fascinatie voor simpele patronen,
            voor eenvoud en helderheid te voorschijn in de manier waarop zij na zoveel jaren terug kijkt op de
            Zaanstreek. Aanleiding daartoe was een opdracht tijdens haar studie op de Rotterdamse Willem de
            Kooning-academie: geboortegrond. In de herinnering daaraan zag zij niet de traditionele houten
            klokgeveltjes, de molens of de 19e-eeuwse fabrieken, maar houtvlotten in de Bruynzeel-haven, de
            stapels balken op de kades, het patroon van zeshoekige bazaltblokken langs de dijken en vooral
            de natte veenpolders met hun netwerk van kaarsrechte sloten.

            Ooit in de Middeleeuwen werd het veengebied kleinschalig verkaveld en werden de sloten met de
            hand gegraven. Bestaande natuurlijke waterlopen werden door de landmeters in hun schema's op-
            genomen, het tracť van een oude dijk ontzien. Zo ontstond een combinatie van cultuur en natuur
            die het Zaanse polderland tot zo'n boeiende visuele belevenis maakt, vanaf de grond en ook vanuit
            de lucht.

            In Ina's werk vinden we dit samengaan van wiskundige ordening en natuurlijke processen terug.
            Bij voorbeeld in haar veenpolderlandschap waar een gebogen waterloop de mathematische inde-
            ling van de middeleeuwse landmeter zowel verstoort als accentueert. Maar kijk vooral naar haar
            schilderij "Omgeploegd land". Met een touwtje bevestigd aan een speld buiten het paneel heeft zij
            diepe voren getrokken in een pasteuze onderlaag zodat een perspectivisch lijnenspel ontstaat. De
            strakheid daarvan neemt zij vervolgens weg met grillige toetsen bruine verf op de ruwe ondergrond
            Zo ontstaat een beeld dat onontkoombare associaties oproept met een Noordhollandse droogma-
            kerij, waar de menselijke poging tot strenge ordening wordt tegengewerkt door de weerbarstigheid
            van de zware klei en waar het slotenpatroon wordt onderbroken door kleine variaties in het reliŽf.
            Maar Ina's fascinatie voor geometrische structuren beperkt zich niet tot de grote ruimte, maar richt
            zich ook op de microwereld van bladnerven, jaarringen en, zoals zij dat noemt, sporen van leven in
            bij voorbeeld de neerslag van een vloeistof die afdruipt langs een ruit.

            We zouden met een variant op Olivier B. Bommels "denkraam" kunnen spreken van een "kijkraam",
            dat Ina heeft ontwikkeld voor het zien van de schoonheid van een geploegde akker of van natuurlijk
            ontstane vormen als fossielen en bodemprofielen. Ik laat Ina nu zelf aan het woord. In ťťn van haar
            gedichten spreekt zij over onze gebrekkige waarneming, over "blinde ogen die niet zagen dat dit
            lage land iets moois te bieden had". Gelukkig zijn Ina's ogen voor het Hollandse polderland alsnoch
            geopend en kijk je via haar kunst "naar een ruimte die je niet bevatten kan en zie je daar opeens de
            schoonheid van". Met het uitspreken van de hoop dat we na het zien van deze expositie ons oog nog
            intensiever op de ons omringende wereld richten, verklaar ik deze tentoonstelling voor geopend.

             Oene Moedt, zondag 22 maart 2009

          

          

        


          

        

  
 

 

 

         
   

        

          
            

          

           

   
             
       

                                                                                

           
          
 
          

        

                     

 

         I
         

          

         

 

           

      

 
           

          
 
           

             

           

         
   
           

           
.

          

         
          
 
           
           

           

           

           

           

                    


           
           

         

            

           

    


             
           

           

        

         
 

             
           
 

 
             

           

        
           
 
     


           
           
          
           
           
           
     

    
           

           
           
           
           

          
 
           
 
          

         

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Ď

 

 

 

.     

           
           
           

           
           
           

           

          
       

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

        

        

 

 I

          

        

                  .

         

 

          

        
 

       

       

       

        

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


        

 


         

          

 

 

         

          

          

          

        

         

        

        

 

        

        

 

      

 

         

         

         

        

         

 


         

      

  
 

         

 


            

 


        

          
          

                                                   

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 
Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 
Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 
Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 
Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 
Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 
Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

 

                                

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

                                      

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

                        

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 
Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 
Tekstvak:  Informatie:
 
 Ina Schuitemaker, schilderijen en reliŽfs
 
 Lijnen en structuren, horizontale en verticale doorsnijdingen 
 van het Hollandse polderland, met name de Zaanstreek met
 zijn traditie van houtverwerking, zijn de elementen waarmee
 Ina Schuitemaker haar schilderijen zorgvuldig opbouwt. Een
 vrijwel abstract, evenwichtig beeld ontstaat.
 
 Ina is op latere leeftijd begonnen met tekenen en schilderen.
 Ze volgde de avondopleiding aan de Rotterdamse Academie 
 van Beeldende kunsten waar ze in 1996 afstudeerde
 
 Ook zal een korte videofilm te zien zijn over de relatie tussen
 Beeldende kunst en dans.
 
 De tentoonstelling wordt op zondag 22 maart om 16.00 uur
 geopend  door Oene Moedt, kunsthistoricus.
 
 
Ina Schuitemaker exposeert van 19 t/m 29 maart
bij Studio 11 in Zaandijk
openingstijden:
donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur
.
 
 
   
 
 
             
 
 

       

                  

                                                                                                                                

 

 

                           

 

 

                                                                                                                                             

Start | Personalia | Expositie bij Domani | Polderland | Tekens in de tijd | ReliŽfs | Kaiopů serie | Contrasten | Fotoboek | Video